Vi är en nystartad förening som vill värna och utveckla dock -och figurspel i regionen. Vi vill utforska konstformen och skapa en ny generation intresserade, genom att aktivt jobba med unga.


Med bakgrund och utgångspunkt i Michael Meschkes återuppsättning av Himlaspelet med marionetter sommaren 2018 - sextio år efter premiären! - vill vi förvalta och utveckla de lärdomar vi fått genom arbetet med uppsättningen. Vår ambition är att erbjuda kvalitativ dock- och figurteater för barn och vuxna i regionen, samt skapa ett kontaktnät med liknande institutioner på såväl riksnivå som internationellt.


Vi vill också kunna erbjuda kurser i dockmakeri för allmänheten. Ett annat viktig område är att kunna samarbeta med skolor och andra aktörer i regionen, för att kunna utveckla olika aktiviteter med barn och unga vuxna.

Styrelsen

Ordförande: Jonas Forsberg

Vice ordförande: Josefin Wedel

Adjungerad kassör: Mattias Bäck

Ledamöter: Eva Mutvei, Lina Allgulin, Karsten Felzmann, Tora Johanne Dalåmo, Mir Bomström (suppl.), Helena Flodström (suppl.)

(Ansvarig utgivare: Jonas Forsberg)